Barnböcker

 

Kälda och älgen för Kabusa Böcker. Text Regine Nordström och illustration Eva Stina Sandling.

Framsida och exempel på uppslag.

KaldaAlgen KaldaAlgen2KaldaAlgen3Pekboken Skogens Djur för Kabusa Böcker. Foto Jeanette Håkansson illustration och handtext Lene Due Jensen.

Framsida och exempel på uppslag.

SkogensDjurSkogensDjur1