Flingan

Barnboken Flingan.

Uppdragsgivare: Kikkuli Förlag. Text: Maud Mangold. Illustration: Sassa Buregren.

Framsida och exempel på uppslag.

 

Flingan

Flingan2 Flingan3