Bild till boken ”Solknepet”

Bildmanipulation/retusch av äldre fotografi.

Solknepet-bild